See in calendar.

Konferans / Conference
Tarih / Date
Bilgi / Info
Harici Bağlantılar / Links
Düzenlendiği Yer / Venue
Bildiri Teslim / Abstract Sub. Deadlıne
3. Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi06-08.05. 2021CMUSS-2021 uluslararası akademik bir kongredir ve sosyal bilimlerin alanlarını kapsar. ICMUSS-2021’un misyonu araştırmacıların, akademisyenlerin yanı sıra dünyanın her yerinden diğer profesyonellerin araştırma sonuçlarını Sosyal Bilimler’de sunmaları için bir platform oluşturmaktır. http://icmuss.org/Ankara / Çevrimiçi1-16.3.2021
3rd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA'20)25-28.06.2020Üçüncüsü gerçekleştirilecek olan bu konferansta veri setleri üzerine gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara yer verilecek, veri analizi üzerine yapılan, hem fen hem sosyal bilimlerden çalışmaları kapsayacaktır. Bu konferans, Rumeli Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi ortaklığında yapılacaktır. http://www.icondata.org/tr/İstanbul/Türkiye10.4.2020
8th European Communication Conference2-5.10.2020The Conference has chosen the key theme 'Communication and trust: building safe, sustainable and promising futures'. Organisers call for proposals addressing (but not limited to) the main conference theme and relating to ECREA Sections, Networks or Temporary Working Groupshttps://www.ecrea2020braga.eu/Braga/Portugal15.1.2020
II. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (Ims2020)

28-29.05.2020Bu sempozyum, farklı ülkelerden katılan iletişim akademisyenlerinin, alan araştırmacılarının ve sektör temsilcileri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek dijitalleşen dünya ve medyaya ilişkin konuları değerlendirebilecekleri akademik bir ortamın yaratılmasını amaçlamaktadır.http://ims.ege.edu.trİzmir/Türkiye30.1.2020
Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler XXI 7-9 Mayıs 20207-9 Mayıs 2020 tarihlerinde Adana’da, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle ve
Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Film
Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı, yirminci yılını aşarken ilk kez İstanbul’un, başka
bir deyişle “merkezin” dışına çıkarak merkezi, merkez(i)leşmeyi, büyüklüğü, aynılığı,
aynılaşmayı, tektipleşmeyi, tekeli ve tekelleşmeyi soruşturmaya açıyor.
http://www.tfayy.org/tfayy_bcm2020.html31.1.2020
Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu29-30.04.2020İletişim sektöründe 45 yıldır hizmet veren A&B İletişim, kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına düzenlediği sempozyumlar dizisinin dördüncüsünü Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle İzmir’de gerçekleştirecek. 29 – 30 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan ve mesleki eğitimi geliştirmeyi, iş dünyasıyla üniversiteyi yakınlaştırmayı amaçlayan “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler” konulu Sempozyum’da bu defa “İletişim Eğitiminin Geleceği” tartışılacak.http://konferans.ab-pr.com/ege-universitesindeyizİzmir/Türkiye31.1.2020
III.Çukurova Genç İletişimciler Kongresi

16-17.04.202016-17 Nisan 2020 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi, Adana’da gerçekleştirilecek olan ve bu yıl 3. Kez düzenleyecek olduğumuz Çukurova Genç İletişimciler Kongresi’ne davet etmekten memnuniyet duyuyoruz. Ulusal nitelikte olan kongrenin amacı belirlenen alanlarda çalışan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin düşüncelerini, araştırma sonuçlarını ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam yaratmak, öğrencileri akademik anlamda desteklemek ve güncel bilimsel gelişmeler üzerine kültürel bir tartışma platformu oluşturmaktır.https://www.cugenciletisimcilerkongresi.org/Adana/türkiye5.1.2020
Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyum Çağrısı16-17.04.2020Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde yedincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası İletişim Günleri'nin teması Dijital Çağda İletişim Eğitimi. 2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen; dijital bağımlılık, dijital kültür, dijital dönüşüm gibi temalarla düzenlenen sempozyum dizisi ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun ilgi görmektedir. Katılımcı sayısı her yıl artan Uluslararası İletişim Günleri, YÖK ve TÜBİTAK’ın uluslararası bilimsel etkinlik kriterlerine uygundur.https://ifig.uskudar.edu.tr/trİstanbul/Türkiye
2.3.2020
16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi26-28.11.201916. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi'nde, sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinde tarihsel ve güncel konuları ele alan bildiriler sunulabilecektir. http://tsbd.org.tr/?page_id=489Ankara/Türkiye30.4.2019

TIE 2019 - 3rd EAI International Conference on Technology, Innovation, Entrepreneurship and Education
16-18.10.2019The central theme of the TIE 2019 Conference is innovation, with a special focus on emerging technologies for education, creativity, entertainment, well being, arts, and business development. In addition, it aims at promoting new venture creation opportunities that emerge from these innovations, as well as innovative methods that target these core subjectshttp://educateinnovate.org/Braga, Portugal20.5.2019
Yeni Medya Çalışmaları IV. Ulusal Kongre4-5.10.2019Eşitsizliğin yenisi olur mu? Geleneksel eşitsizliklerin (toplumsal cinsiyet, sınıf ve etnisite başta olmak üzere) yeni olana/dijitale evrilmesi, dijitalle buluşmasının koşulları ve örnekleri nelerdir? Kongre programı: http://yenimedya.org.tr/http://yenimedya.org.tr/content/kongre-cagrisiİzmir, Türkiye1.4.2019
STS TURKEY 2019 Konferansı10-12.09.2019Son 20 yılda başdöndürücü hızla gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük ve hızlı dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimimizi dönüştürmekle kalmamış, bilim ve teknolojinin alışılmış düşünce kalıplarını zorlayan yepyeni soru ve sorunları da ortaya koymuştur. Bu sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, yalnız teknik bilgiye sahip kişileri değil, bilim ve teknolojinin toplumsal, etik, felsefi, siyasal ve kültürel yanıyla ilgili bütün paydaşları ilgilendirmektedir.http://ststurkey.net/tr/ststurkey2019-bildiriozeti/İstanbul, Türkiye1.4.2019
4th International New Media Conference "Digital Transformation and Innovation"25-26.04.2019The 4th International New Media Conference welcomes abstracts from scholars, students and participants from sector for an international conference, which will be held by The New Media and Cinema & Television Departments at İstanbul Gelişim University. The theme of the conference is “The Digital Transformation and Innovation.” Submissions are to be original and previously unpublished research on all aspects of digital transformation and innovation. İstanbul Gelişim University has been regularly arranging new media conference since 2015. İstanbul Gelişim University has organized this conference in order to follow the developments in digital transformation and innovation field and to contribute the academic studies in this field.https://inmec.gelisim.edu.trİstanbul, Türkiye18.3.2019
1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi26-28.09.2019İletişim ve Yönetim Bilimleri’nin ilişkisi sosyal bilimlerin disiplinlerarası yapısına uygun olarak son zamanlarda daha fazla önem kazanmaktadır. İletişimin stratejik bir biçimde yönetilmesi; yönetimin ise sürdürülebilir ve farklı paydaş gruplarını da içerecek şekilde inşa edilmesi gerekliliği söz konusu iki disiplin arasındaki ilişkiyi somutlaştırmaktadır. İletişim; bir kurum için verimliliğin ve kalitenin temeli, başarılı bir yönetimin vazgeçilmez unsurudur. http://incominonu.comMalatya, Türkiye26.5.2019
6.Uluslararası İletişim Günleri02-03.05.2019Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 02-03 Mayıs 2019 tarihlerinde altıncısı gerçekleştirilecek olan Uluslararası İletişim Günleri'nin bu yılki başlığı Dijital Dönüşüm. 2014 yılından bu yana düzenli olarak ve davetli konuklarla gerçekleştirilen Uluslararası İletişim Günleri etkinliklerinde dijital bağımlılık ve dijital kültür gibi konular alanda uzman kişilerce tartışılmış ve kamuoyu yansıması da oldukça etkili olmuştu. Sempozyum bu yıl davetli konukların yanı sıra bildiri sunumlarına da açık olacak.https://uskudar.edu.tr/iletisimgunleri/tr/2019İstanbul, Türkiye15.3.2019
Foundations of Digital Games 201916-30.08.2019Foundations of Digital Games is a major international "big tent" academic conference dedicated to exploring the latest research in all aspects of digital games. http://fdg2019.org/San Luis Obispo, California/ USA21.12.2018
International Conference on Communication and Media Studies
“Media, Data and Society”
10-11.08.2019The conference will bring together speakers from various fields, including mass media, film studies, games industries, political sciences, education, etc., creating closer ties and connections among scholars from different disciplines working on communication and media studies.http://media.lcir.co.uk/London, UK15.3.2019
GKA Social 2019 - 7th International Congress On Social Sciences17-19.07.2019In 2019, the highlighted theme of the congress will be: THE POST-TRUTH AND THE CREATION OF KNOWLEDGEhttp://onthesocialsciences.com/congress/proposal-submission/#submission-processParis/France3.4.2019
The International Association for Media and Communication Research (IAMCR) 201907-11.07.2019Communication, Technology, and Human Dignity: Disputed Rights, Contested Truthshttp://iamcr.org/madrid2019 Madrid/İspanya8.2.2019
2nd International Conference on Cultural Informatics, Communication &
Media Studies (CICMS 2019)
13-15.06.2019The conference will be powered by the University of the Aegean, Department of Cultural Technology and Communication (Greece) and the Adnan Menderes University, Faculty of Communication (Turkey).http://cicms2019.aegean.gr/Mytilene, Greece15.4.2019
3.Türkiye Estetik Kongresi23-25.05.2019SANART Estetik ve Görsel Kültür Derneği tarafından, Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü, Mimarlık Bölümü ile Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümünün işbirliği ile düzenlenecek olan 3. Türkiye Estetik Kongresi, estetik disiplininin farklı alanlarında çalışmakta olan araştırmacıların katkılarını beklemektedir.https://www.sanart.org.tr/kongreler/3-turkiye-estetik-kongresi/Ankara, Türkiye20.4.2019
17th International Conference e-Society 201911-13.04.2019This conference covers both the technical as well as the non-technical aspects of the Information Society. Broad areas of interest are e-Government / e-Governance,
e-Business / e-Commerce, Technology and Society, e-Learning, New Media and E-Society,
e-Health, Information Systems, and Information Management.
http://esociety-conf.org/Utrecht, Netherlands7.1.2019
AETA International Conference on Advanced Engineering Technology, Science Management, Applied Sciences & Information and Communication Tech (ESAI)24-25.04.2019Engineering, Technology and Applied Sciences.http://association-eta.com/esai-apr-19/Rome, Italy15.3.2019
8th International Conference on Frontiers of Information Technology (ICFIT 2019) 20-22.04.2019Algorithms, Bio-informatics, Computational Intelligence, Computer Animation, Computer Games, Computer Networks, Computer Security, Computer Vision, Control Systems, Data Communications, Digital System and Logic Design, Distributed Systems, E-commerce and E-governance, Information Systems, Multimedia Applications, Pattern Recognition, Ubiquitous Computing, Wireless Sensor Networhttp://www.icfit.org/Nice, France5.1.2019
Panel on Multidisciplinary Approaches to
New Media Technologies (NMT2019)
15-18.04.2019 ‘New Media and Mediatization’, ‘Politics and New Media’, ‘Economy business and New Media’, ‘Journalism and New Media’, ‘Rhetoric Discourse and New Media’, ‘Culture, Society and New Media’, ‘Education and New Media’, ‘Mediated Communication Technologies’, ‘Alternative Media’, ‘Digital Diplomacy’, ‘Digital Transformation’, ‘Artificial Intelligence’. http://coming.gr/index.php/nmt2019/Athens, Greece.22.1.2019
2019 5th International Conference on Computer and Technology Applications (ICCTA 2019, former ICCIT)16-17.04.2019Algorithms, Information Systems, Computing Practices & Applications etchttp://www.iccit.org/index.htmlİstanbul, Turkey5.1.2019
2nd International Research Conference on Humanities, Social Sciences and Technology (IRCHST 2019)04-05.03.2019 TamamlandıSocial Sciences and Modern Trends, Technology and Information System, Communication and Multimedia, etchttps://submit.confbay.com/conf/irchst2019Ipoh, Perak, Malaysia17.2.2019
The 11th International Conference on Future Computer and Communication (ICFCC 2019)27.02-01.03.2019 TamamlandıComputer Engineering, Communication Engineering (Communication Networks, Wireless Communications, Infrastructure for Next Generation Networks, Information & Communication etc)http://www.icfcc.org/index.htmlYangon (Rangoon), Myanmar (Burma),25.12.2018
Second International Conference on Advanced Computational and Communication Paradigms25 - 28.02. 2019 TamamlandıNetworking and Data Communications, Cyber Security and Data Forensics, Signal Processing and Communication Engineering etchttp://www.icaccpa.in/Sikkim Manipal Institute of Technology, Sikkim, India5.11.2018
21. Akademik Bişim Konferansı13-15.02.2019 TamamlandıÜniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirmeyi hedeflemektedir.https://ab.org.tr/ab19/Ordu / Türkiye10.12.2018 - Konf. Tamamlandı
The V International Conference of Methodologies in Communication Research Conference20-22.11.2018 TamamlandıThe aim of this event is to revalue the role of methodology in the study of communication sciences.http://eventos.ucm.es/25231Madrid / Spain01.11.2018 - Konf. Tamamlandı
The 10th Asian Conference on Machine Learning14-18.12.2018 TamamlandıÖğrenme sistemleri, çevrim içi öğrenme, sosyal ağ, web araştırmaları.http://www.acml-conf.org/2018/Beijing, China20.04.2018 - Konf. Tamamlandı
4.th International New Media Conference22-23.11.2018 TamamlandıThe Artificial Intelligence Practices of Engineering, Art and Communicationhttp://www.ntmsci.com/Conferences/INMEC2018İstanbul/Turkey17.09.2018 - Konf. Tamamlandı
Bilişim 2018 - 35. Ulusal Bilişim Kurultayı21-22.11.2018 TamamlandıDijital Ekonomi ve Ötesihttp://www.bilisim.org.tr/bilisim2018/Ankara/Türkiye26.10.2018 - Konf. Tamamlandı
5. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı8-9.11.2018 TamamlandıThink, Talk , Cultivatehttps://crcp.emu.edu.tr/en/conference-2018Famagosta/Kıbrıs22.10.2018 - Konf. Tamamlandı
NETlab Söyleşi: Martin Krzywinski ile “Veri Görselleştirme”31.10.2018 TamamlandıÇalışmaları New York Times, Wired, American Scientist gibi yayınlarda yer bulmuş, veri bilimcisi Martin Krzywinski ile verilerin görselleştirme üzerine konuşacağız.http://netlab.media/martin-krzywinski-ile-veri-gorsellestirme/Ankara/Türkiye
European Communication Conference-ECC31.10.2018 – 03.11.2018İletişim, araştırma, çeviri.http://www.ecrea2018lugano.eu/Universita della Svizzera Italiana – İsviçre28.02.2018 - Konf. Tamamlandı
Kamu Açıkı Kaynak Konferansı - KAK'18ERTELENDİPardus Projesi, açık kaynak dünyasındaki gelişmeler ve çözümler, kamu açık kaynak kullanım ve uyarlama öyküleri.http://kak.org.tr/Ankara / TürkiyeERTELENDİ
International Conference on Cyber Security and Computer Science (ICONCS 2018)18-20.10.2018 TamamlandıICONCS will promote and disseminate the knowledge concerning several topics and technologies cyber security and computer science.http://www.iconcs.org/Karabük/ Türkiye10.08.2018 - Konf. Tamamlandı
Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu (CIDA)18-19.10.2018 TamamlandıTema: Yeni Medya Araştırmaları, Dijital Radyo - Televizyon ve Sinema, Dijital Okuryazarlık ve iletişim eğitimihttp://cida.mersin.edu.tr/Mersin, Türkiye15.06.2018 - Konf. Tamamlandı
The International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR) 16-20.10.2018 TamamlandıTema: Artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik (uygulama alanları, veri girdi ve çıktısı, uygulamalar ve insan algısı)https://ismar2018.org/Münih, Almanya08.06.2018 - Konf. Tamamlandı
Yapay Zeka Konferasnı - DeepCon'185-6.10.2018 TamamlandıDeep Learning Türkiye, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve HAVELSAN iş birliği ile ilki bu yıl düzenlenecek olan Yapay Zeka Konferansı (DeepCon'18) ile bu alanda çalışmakta olan akademi, özel sektör ve kamu aktörlerinin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.http://deepcon.deeplearningturkiye.com/Ankara/TürkiyeKonf. Tamamlandı
International Conference on Computer Vision and Graphics17-19.09.2018 TamamlandıVR sistemleri, 3D teknolojisi, video kodlama.http://iccvg.wzim.sggw.pl/Warsaw, PolandKonf. Tamamlandı
European Conference on Computer Vision8-14.09.2018 TamamlandıMakine öğrenimi, yapay zekâ.https://eccv2018.org/Munich, GermanyKonf. Tamamlandı
British Machine Vision Conference2-6.09.2018 Tamamlandıİstatistik ve makine öğrenimi, video analizi,http://bmvc2018.org/Newcastle, UKKonf. Tamamlandı
ACM TIST Special Issue on Advances in Causal Discovery and Inference15.08.2018 TamamlandıVeri madenciliği ve algoritma.https://tist.acm.org/cfp.cfmHenüz açıklanmadı.Konf. Tamamlandı
Euro Media9-10.07.2018 TamamlandıTema: Korkutucu Gelecek
Konular: Medya, İletişim ve Sinema
https://euromedia.iafor.org/Brighton, UKKonf. Tamamlandı
Radio Conference 201810-13.07.2018 Tamamlandı‘Free Radio’ movement, community radio, radio and audio media research https://www.radioconference2018.com/ Monash University, Prato/ItalyKonf. Tamamlandı
European Conference on Artificial Intelligence13-19.07.2018Robotik, yapay zekânın gelişimi ve teknoloji.http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=70805Stockholm, SwedenKonf. Tamamlandı
Educational Data Mining15-18.07.2018Veri madenciliği eğitimine yönelik teoriler, veri madenciliği ve eğitim bilimleri arasında etkileşim.http://educationaldatamining.org/EDM2018/New York, USAKonf. Tamamlandı