See in calendar.

Konferans Başlığı
Tarih / Date
Bilgi / Info
Harici Bağlantılar / Links
Düzenlendiği Yer / Venue
Bildiri Teslim / Abstract Sub. Deadlıne
VII. Uluslararası Yeni Medya Konferansı - "Dijital İçerik Üretiminden Tüketimine Medya ve Toplumsal Dönüşüm"11-12.10.2024İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nün gerçekleştireceği VII. Uluslararası Yeni Medya Konferansı, geleneksel ve yeni medya olmak üzere kültür, siyaset, ekonomi, sanat gibi tüm toplumsal formasyon biçimleri üzerinde hızla ve sürekli dönüşen, potansiyel olarak küresel bir etkiye sahip olan ve gündelik yaşam pratiklerinden enformasyonel kapitalizme değin farklı kapsamlardaki tartışmaları içeren dijital içerik üretim ve süreçlerinin medya ve toplum üzerindeki çok boyutlu etkilerini tartışmaya açmaktadır. https://inmec.gelisim.edu.tr/tr/konferans-anasayfaOnline25.8.2024
Interdisciplinary PhD Communication Conference IPCC 202431.05.2024-01.06.2024IPCC 2024, kariyer başındaki araştırmacılara iletişim çalışmalarındaki kamu-özel ikiliğinin karmaşıklıklarını analiz etmeleri ve bunlar üzerinde düşünmeleri için bir platform sunarak bu temayı derinlemesine incelemeyi amaçlamakta ve bu ikilemin çeşitli alanlardaki nüanslarını araştıran, özellikle bağlam ve duruma bağlı çalışmaları içeren katkıları teşvik etmektedir.https://ipcc.bilgi.edu.tr/online1.3.2024
5. International Media Studies Symposium-Future of Communication in the Age of AI29-31.05.2024Teknolojide benzeri görülmemiş gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, akademisyenleri, araştırmacıları ve profesyonelleri "Yapay Zeka Çağında İletişimin Geleceği"nin dinamik bir şekilde araştırılmasına katkıda bulunmaya davet ediyor. Bu tema, yapay zekanın (AI) iletişim bilimlerindeki çeşitli disiplinlerde oynadığı dönüştürücü rolün kabulüne dayanmaktadır.https://ims.akdeniz.edu.tr/enonline ve yüz yüze- Antalya15.4.2024
1. Uluslararası Görsel İşitsel Kültürde Kadın Sempozyumu 23-25.05.2024Gündelik hayatımızı şekillendiren görsel-işitsel kültür, toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üreterek ataerkil hakim inanışların sürdürülmesine katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte cinsiyet eşitsizliğini körükleyen algoritmaların yönelendirdiği medyada, kadınların sadece bir tüketici ve tüketim nesnesi olarak temsilinin incelenmesi elzemdir. Bu sempozyum katılımcıların soruları, araştırmaları ve düşünceleri ve deneyimleriyle görsel işitsel dünyamızın cinsiyetçi yanına eleştirel bakışları zenginleştirecek bir zemin yaratmayı hedeflemektedir.https://gikksempozyum.com/kongre/gikk23-24 Mayıs İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü
25 Mayıs Salt ev sahipliğinde Salt Galata
22.3.2024
11. Uluslararası İletişim Günleri - Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği Sempozyumu15-17.05.2024Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri’nin on birincisinin ana başlığı Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği olarak belirlendi.https://ifig.uskudar.edu.tr/2024İstanbul/Türkiye (Karma)2.2.2024
1. Uluslararası İletişim Günleri - Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sempozyumu13-14.05.2024Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan Uluslararası İletişim Günleri'nin ilk sempozyumu "Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya" başlığı altında gerçekleştirilecektir.http://ilefig.ibu.edu.tr/Bolu/Türkiye
Uluslararası İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu09-10.05.2024Uluslararası İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu bu yıl “İletişimde Güncel Dinamikler” teması ile akademisyenleri, araştırmacıları, sektör temsilcilerini ve öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Farklı çalışma/araştırma alanlarından katılımcılarla, iletişimin günümüz toplumundaki çok yönlü boyutlarının ele alınacağı sempozyum, disiplinler arası bir platform sağlayacaktır. İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu, interaktif oturumlarla iletişim alanının güncel dinamikleri ve bunların sonuçları hakkında nitelikli çıktılar ortaya koymayı hedeflemektedir.http://comis.gantep.edu.tr/index.php Gaziantep Üniversitesi Kampüsü - Mavera Kongre ve Sanat Merkezi / Gaziantep
9 Mayıs'ta yüz yüze, 10 Mayıs'ta online
7.4.2024
8. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi25-26.04.2024İki gün sürecek olan VIII. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi sosyoloji, antropoloji, iktisat, mimarlık, şehir
bölge planlama, güzel sanatlar, kadın çalışmaları, istatistik, coğrafya, gerontoloji,
çalışma ekonomisi, iletişim, eğitim bilimleri, sağlık gibi alanlarda ilişkisel modda
çalışan bilim insanı, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır
http://sosyoloji.humanity.ankara.edu.tr/2024/01/13/viii-iliskisel-sosyal-bilimler-kongresi/Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi5.4.2024
1. Uluslararası Batı Karadeniz İletişim Araştırmaları Sempozyumu24-25-26.04.2024https://w3.beun.edu.tr/etkinlikler/1.-uluslararasi-bati-karadeniz-iletisim-arastirmalari-sempozyumu-bisem24.htmlZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2. Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu (İCDS) 24-25-26.04.2024Dijitalleşmenin ve yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal kullanımının en yoğun tartışılan boyutlarından biri dezenformasyonun boyutları, etkileri, nedenleri ve buna karşı alınabilecek önlemler konusunda akademik ve kamusal sorgulamalar önem kazanmıştır. Bu nedenle akademisyenleri, sivil toplum ve sektör temsilcilerini, doktora ve yüksek lisans öğrencilerini buluşturan bir platform olmayı hedefleyen sempozyumun teması "Dezenformasyon Çağı"dır. https://icds.aydin.edu.tr/İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi29.2.2024
Yeni Medya Çalışmaları VI. Ulusal Kongre -
“Mukavemet”
16-17.11.2023Yeni medyanın yarattığı yeni direniş pratikleri, Yeni medyanın yarattığı yeni denetleme pratikleri, Yeni medya çağında temaşa arzusu, Platformların yankı odalarından kaçış, Filtre balonları ve kutuplaşmış toplum, Yeni medya çağında infodemiyle mücadele pratikleri, Yeni medya çağında çok yönlü denetime direniş yöntemleri, Yeni medya ve sosyal ağların düzenlenmesine aktif katılım, Açık ve özgür yazılım, açık erişim olanakları, Savunuculuk ve hak arayışı esnasında kullanılabilecek yeni medya araçları ve olanakları, Geçiş adaleti esnasında direnci sağlayan yeni medya odaklı mekanizmalar, Hesap verebilirlik, denetim ve örgütlerin özdüşünümsel değerlendirmeleri için yeni medyanın sağladığı farklı olanaklar, İttifaklar kurma, farklı fikirler için alan açma ve “kendi yerelinde yaparak öğrenme” (local do-it-yourself) hareketini canlandırma, Mukavemet söylemi ve buna bağlı özerk yeni bir “şiddetsiz dil” oluşturmada yeni medyanın önemi, Sayısal eşitsizlikler vs sayısal içerme, Farklı coğrafyalardan yukarıdaki konu başlıklarında örnekler ve Türkiye için öneriler ve olanaklarhttps://yenimedya.org.tr/İstanbul/Eskişehir28.4.2023
ICOMS 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu14-15.11.2023Uluslararası İletişim Bilimleri Sepozyumu (ICOMS), Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde düzenlenen uluslararası ve hakemli bir organizasyondur. İletişim alanının interdisipliner olma özelliğini göz önünde bulundurarak, belirli bir alt temadan ziyade iletişim özelinde olmak üzere birçok farklı kategoride üretim yapan akademisyeni bir araya getirecek bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Sempozyum, iletişim alanında çalışan bütün akademisyenlerin katılımına açıktır.
https://icoms.sakarya.edu.tr/trSakarya/Türkiye (Karma)1.5.2023
VI. Uluslararası Yeni Medya Konferansı - "Yeni Medyanın Ekonomi Politiği"26-27.10.2023Dijital kapitalizm altında yeni medyanın olanakları ve sınırlılıkları kendi ekonomi politik bağlamı içerisinde belirlenmektedir. Bu nedenle konferansın bu yılki ana başlığı Yeni Medyanın Ekonomi Politiği olarak belirlenmiştir.İstanbul/Türkiye (Karma)15.9.2023
10. Uluslararası İletişim Günleri/Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu15-17.05.2023Dijital Kapitalizm ve İletişim ana başlığıyla gerçekleştirilecek olan sempozyumda da içerisinde bulunduğumuz ve dijital teknolojilerle yeniden biçimlenmekte olan bu yeni kapitalist dönemde medya ve iletişim çeşitli boyutlarıyla ele alınmakta, akademik tartışma gündemine taşınarak ayrıntılı çalışmaların yapılmasına zemin oluşturulması amaçlanmaktadır.https://ifig.uskudar.edu.tr/İstanbul/Türkiye
(Karma)
3.2.2023
Ufuk Üniversitesi II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi -
Yapay Zeka ve Sosyal Bilimler
3-5.05.2023Kongrenin ana teması; içinde bulunduğumuz bilgi çağı, dünyadaki dijital dönüşüm ve yapay zekânın hayatın her alanında kullanılır hâle gelmesi gibi hususlar dikkate alınarak “Yapay Zekâ ve Sosyal Bilimler” olarak belirlenmiştir.https://usbk.ufuk.edu.tr/Online3.3.2023
IV. Uluslararası Yeni Medya Konferansı27-28.04.2023İçinde bulunduğumuz dönemde, geleneksel medyanın ekonomi politiği alanında ortaya konan medya toplum ilişkisinin kapitalizme içkin yapısı, yeni teknolojiler ışığında tartışılmaya devam etmektedir. Tüm dünyanın ağlar aracılığıyla tek bir küresel pazar haline gelmesi, araçlara erişim ve araçları kullanma becerileri ile derinleşen toplumsal eşitsizlik, gözetimin yeni teknolojiler ile güçlenmesi, dijital iz takibi, mikro hedefleme stratejileri, kişisel verilerin ticari ve siyasal iletişim amaçlı kullanımı, algoritmalar ve filtre balonları, büyük teknoloji şirketlerinin egemenliği, kişiye özel reklamlar ve propaganda; kapitalizmin tarihsel sürekliliği içinde yeni iletişim teknolojilerinin katkı sağladığı yeni duruma kendini uyumlandırarak dijital kapitalizme evrilmesini tartışmaya açmaktadır. Dijital kapitalizm altında yeni medyanın olanakları ve sınırlılıkları ise kendi ekonomi politik bağlamı içerisinde belirlenmektedir. Bu nedenle konferansın bu yılki ana başlığı Yeni Medyanın Ekonomi Politiği olarak belirlenmiştir.https://inmec.gelisim.edu.tr/homeOnline
Turkey Computational Social Science Conference 2023 13-14.04.2023Big data in social research, Social media studies, Social network analysis, Privacy and ethics in computational social sciences, Methodological issues in social sciences, Agent-based modeling, Population dynamics, Use of natural language processing in social sciences, Collective behavior, Event data, Political polarization, Dis/Misinformation disseminationhttps://socialcomquant.ku.edu.tr/tcss-conference/İstanbul/Türkiye17.2.2023
STS TURKEY 2022 Konferansı - Güncel Bir Soru: STS Nedir?24-25.11.2022STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı, 2017 yılı, Ekim ayında bilim ve teknoloji çalışmaları alanında ulusal ve uluslararası işbirlikleri desteklemek, disiplinlerarası ve çok yöntemli yaklaşımı savunmak amacıyla kurulmuştur. Platform, Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (BTÇ, BTT, STS) ile ilişkili konularda eğitim ve araştırma ağları içerisinde yer alan akademisyen, öğrenci ve araştırmacıları bir araya getirmektedir. Etkileşim ve işbirlikleri teşvik ederek alanın görünürlüğünü arttırmayı hedefleyen STS TURKEY Ağı, bilim, teknoloji ve tıp alanlarındaki dönüşümlerin toplumsal bağlamıyla ilgilenen herkese açıktır.http://ststurkey.net/tr/ststurkey2022/İstanbul/Türkiye15.9.2022
19th International Symposium Communination in the Milennium12-14.10.2022The world is getting smaller with high technology-based communication systems which also bring people together. Communication scholars and practitioners, especially, should be close to one another and this is why we are gathering them and preparing a platform for discussion. The responsibility of the symposium is growing day by day, as its main idea is communication in the new millennium. The aim of this symposium is to establish and continue an international multidisciplinary forum for the development of an innovative and inspiring dialogue among communication scholars and practitioners.https://cimsymposium.org/Eskişehir/Türkiye1.6.2022
Yeni Yüzyıl'da İletişim kongresi09-10.06. 2022Bildiri Konuları: İletişim Tarihi, Geleneksel Medyanın Dönüşümü, Basında Güncel Sorunlar, Dijital Çağda Yayıncılık, Yeni İletişim Teknolojileri, Sosyal Medya Çalışmaları, Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar, Dijital Çağda Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Uygulamaları,Sanal Gerçeklik Uygulamaları ve İletişim, Medyada Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları, Bir İletişim Ortamı Olarak Metaverse, XR Teknolojileri ve Sinema, Yapay Zekâ ve İletişim Çalışmaları, Medyada Yapay Zekâ ve Etik Sorunlar, Dijital Çağda Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Kültür ve Tasarım, Dijital Sanatın Geleceği, Dijital Çağda İletişim Eğitimi,Sağlık İletişimihttps://yyik.yeniyuzyil.edu.tr/#onsozOnline15.5.2022
3. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 12-15.10.2022CIDA International 2022, iletişimin konvansiyonel tartışma alanlarına yönelen soruların ve iletişim kavramını odağına yerleştiren diğer disiplinlerden gelen değerlendirmelerin kendisine yer bulacağı bir dijital çağda antik zaman agorası hüviyeti taşımakla birlikte, katılımcılarını ve paydaşlarını bu çağda öznenin kim ve ne olduğunu, birer portatif mabet görünümündeki dijital evrenler üzerinden sorgulamaya çağırıyor. Bu kapsamda olguların irdelenmesine ve öngörülenler üzerine yorumlar yapılmasına açık ve kışkırtıcı bir çağrı sunuyor.https://cidainternational.org/#basvuruAnkara/Türkiye20.5.2022
5th Cultural Informatics, Communications&Media Studies Conference16-18.05.2022It will bring together a truly international community of academics to share experiences and exchange research findings on all aspects of specialized and interdisciplinary fields. This is a premier learning opportunity, combined with vibrant networking activities and engaging discussions on the latest innovations, trends and practical concerns and challenges in the field. The purpose of this conference is to come together with scientific studies scholars working in different disciplines, to exchange knowledge and experiences and thus to prepare the ground for multidisciplinary studies. The conference will bring together leading academic scientists, researchers and scholars in the domain of interest from around the world. You are kindly invited to participate and take advantage of the opportunity to present your unpublished abstracts. The official languages of the Conference are English and Turkish.https://www.cicms2022.com/Online10.5.2022
9th European Communication Conference19-22.10.2022For the ECREA 2022 conference in Aarhus, the theme “Rethink Impact” is suggested as a frame for discussing how research, academic education, and training interact with, impact on and reflect society. This theme resonates with preceding initiatives in Aarhus and the vision of Aarhus University for 2020-2025. It builds upon the university’s long-term strategies and fruitful collaborative partnerships with the business community, the city administration, the region and civil society. Overall, we suggest that the European values of inclusiveness, equality, diversity and fairness also require a revised notion of impact that research and education in media and communication studies should be shaping at this crucial time.https://conferences.au.dk/ecrea2022/rethink-impact/Aarhus/Denmark17.1.2022
7. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi02-04.02.2022Bildiri konuları: Halkla ilişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Siyasal İletişim, Kamu Diplomasisi, Radyo televizyon ve Sinema, Gazetecilik, İletişim Bilimleri, Yeni Medya, Güzel Sanatlar, Pazarlamahttps://www.iletisimkongresi.orgİzmir/Türkiye (Fiziksel ve Çevrimiçi)23.2.2022
6 Devlet 1 Millet Sosyal ve Beşeri Bilimler Uluslararası Kongresi17.11.2021Türkçe konuşan ülkelerin medya platformuhttps://www.scienceazerbaijan.org/millet-medya-devletBakü / Azerbaycan (Fiziksel ve Çevrimiçi)31.10.2021
9. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu16-17-18.05.2022Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri'nin dokuzuncusunun ana başlığı Dijital Çağda İletişim Çalışmaları olarak belirlendi. Alanda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış davetli (keynote) konuşmacıların da yer alacağı sempozyum, 16-17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde yüz yüze ve zoom/webinar üzerinden olmak üzere karma biçimde gerçekleştirilecektir.https://ifig.uskudar.edu.tr/2022İstanbul/Türkiye4.4.2022
3. Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi06-08.05. 2021CMUSS-2021 uluslararası akademik bir kongredir ve sosyal bilimlerin alanlarını kapsar. ICMUSS-2021’un misyonu araştırmacıların, akademisyenlerin yanı sıra dünyanın her yerinden diğer profesyonellerin araştırma sonuçlarını Sosyal Bilimler’de sunmaları için bir platform oluşturmaktır. http://icmuss.org/Ankara / Çevrimiçi1-16.3.2021
3rd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA'20)25-28.06.2020Üçüncüsü gerçekleştirilecek olan bu konferansta veri setleri üzerine gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara yer verilecek, veri analizi üzerine yapılan, hem fen hem sosyal bilimlerden çalışmaları kapsayacaktır. Bu konferans, Rumeli Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi ortaklığında yapılacaktır. http://www.icondata.org/tr/İstanbul/Türkiye10.4.2020
8th European Communication Conference2-5.10.2020The Conference has chosen the key theme 'Communication and trust: building safe, sustainable and promising futures'. Organisers call for proposals addressing (but not limited to) the main conference theme and relating to ECREA Sections, Networks or Temporary Working Groupshttps://www.ecrea2020braga.eu/Braga/Portugal15.1.2020
II. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (Ims2020)

28-29.05.2020Bu sempozyum, farklı ülkelerden katılan iletişim akademisyenlerinin, alan araştırmacılarının ve sektör temsilcileri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek dijitalleşen dünya ve medyaya ilişkin konuları değerlendirebilecekleri akademik bir ortamın yaratılmasını amaçlamaktadır.http://ims.ege.edu.trİzmir/Türkiye30.1.2020
Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler XXI 7-9 Mayıs 20207-9 Mayıs 2020 tarihlerinde Adana’da, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle ve
Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Film
Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı, yirminci yılını aşarken ilk kez İstanbul’un, başka
bir deyişle “merkezin” dışına çıkarak merkezi, merkez(i)leşmeyi, büyüklüğü, aynılığı,
aynılaşmayı, tektipleşmeyi, tekeli ve tekelleşmeyi soruşturmaya açıyor.
http://www.tfayy.org/tfayy_bcm2020.html31.1.2020
Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu29-30.04.2020İletişim sektöründe 45 yıldır hizmet veren A&B İletişim, kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına düzenlediği sempozyumlar dizisinin dördüncüsünü Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle İzmir’de gerçekleştirecek. 29 – 30 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan ve mesleki eğitimi geliştirmeyi, iş dünyasıyla üniversiteyi yakınlaştırmayı amaçlayan “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler” konulu Sempozyum’da bu defa “İletişim Eğitiminin Geleceği” tartışılacak.http://konferans.ab-pr.com/ege-universitesindeyizİzmir/Türkiye31.1.2020
III.Çukurova Genç İletişimciler Kongresi

16-17.04.202016-17 Nisan 2020 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi, Adana’da gerçekleştirilecek olan ve bu yıl 3. Kez düzenleyecek olduğumuz Çukurova Genç İletişimciler Kongresi’ne davet etmekten memnuniyet duyuyoruz. Ulusal nitelikte olan kongrenin amacı belirlenen alanlarda çalışan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin düşüncelerini, araştırma sonuçlarını ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam yaratmak, öğrencileri akademik anlamda desteklemek ve güncel bilimsel gelişmeler üzerine kültürel bir tartışma platformu oluşturmaktır.https://www.cugenciletisimcilerkongresi.org/Adana/türkiye5.1.2020
Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyum Çağrısı16-17.04.2020Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde yedincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası İletişim Günleri'nin teması Dijital Çağda İletişim Eğitimi. 2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen; dijital bağımlılık, dijital kültür, dijital dönüşüm gibi temalarla düzenlenen sempozyum dizisi ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun ilgi görmektedir. Katılımcı sayısı her yıl artan Uluslararası İletişim Günleri, YÖK ve TÜBİTAK’ın uluslararası bilimsel etkinlik kriterlerine uygundur.https://ifig.uskudar.edu.tr/trİstanbul/Türkiye
2.3.2020
16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi26-28.11.201916. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi'nde, sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinde tarihsel ve güncel konuları ele alan bildiriler sunulabilecektir. http://tsbd.org.tr/?page_id=489Ankara/Türkiye30.4.2019

TIE 2019 - 3rd EAI International Conference on Technology, Innovation, Entrepreneurship and Education
16-18.10.2019The central theme of the TIE 2019 Conference is innovation, with a special focus on emerging technologies for education, creativity, entertainment, well being, arts, and business development. In addition, it aims at promoting new venture creation opportunities that emerge from these innovations, as well as innovative methods that target these core subjectshttp://educateinnovate.org/Braga, Portugal20.5.2019
Yeni Medya Çalışmaları IV. Ulusal Kongre4-5.10.2019Eşitsizliğin yenisi olur mu? Geleneksel eşitsizliklerin (toplumsal cinsiyet, sınıf ve etnisite başta olmak üzere) yeni olana/dijitale evrilmesi, dijitalle buluşmasının koşulları ve örnekleri nelerdir? Kongre programı: http://yenimedya.org.tr/http://yenimedya.org.tr/content/kongre-cagrisiİzmir, Türkiye1.4.2019
STS TURKEY 2019 Konferansı10-12.09.2019Son 20 yılda başdöndürücü hızla gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük ve hızlı dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimimizi dönüştürmekle kalmamış, bilim ve teknolojinin alışılmış düşünce kalıplarını zorlayan yepyeni soru ve sorunları da ortaya koymuştur. Bu sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, yalnız teknik bilgiye sahip kişileri değil, bilim ve teknolojinin toplumsal, etik, felsefi, siyasal ve kültürel yanıyla ilgili bütün paydaşları ilgilendirmektedir.http://ststurkey.net/tr/ststurkey2019-bildiriozeti/İstanbul, Türkiye1.4.2019
4th International New Media Conference "Digital Transformation and Innovation"25-26.04.2019The 4th International New Media Conference welcomes abstracts from scholars, students and participants from sector for an international conference, which will be held by The New Media and Cinema & Television Departments at İstanbul Gelişim University. The theme of the conference is “The Digital Transformation and Innovation.” Submissions are to be original and previously unpublished research on all aspects of digital transformation and innovation. İstanbul Gelişim University has been regularly arranging new media conference since 2015. İstanbul Gelişim University has organized this conference in order to follow the developments in digital transformation and innovation field and to contribute the academic studies in this field.https://inmec.gelisim.edu.trİstanbul, Türkiye18.3.2019
1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi26-28.09.2019İletişim ve Yönetim Bilimleri’nin ilişkisi sosyal bilimlerin disiplinlerarası yapısına uygun olarak son zamanlarda daha fazla önem kazanmaktadır. İletişimin stratejik bir biçimde yönetilmesi; yönetimin ise sürdürülebilir ve farklı paydaş gruplarını da içerecek şekilde inşa edilmesi gerekliliği söz konusu iki disiplin arasındaki ilişkiyi somutlaştırmaktadır. İletişim; bir kurum için verimliliğin ve kalitenin temeli, başarılı bir yönetimin vazgeçilmez unsurudur. http://incominonu.comMalatya, Türkiye26.5.2019
6.Uluslararası İletişim Günleri02-03.05.2019Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 02-03 Mayıs 2019 tarihlerinde altıncısı gerçekleştirilecek olan Uluslararası İletişim Günleri'nin bu yılki başlığı Dijital Dönüşüm. 2014 yılından bu yana düzenli olarak ve davetli konuklarla gerçekleştirilen Uluslararası İletişim Günleri etkinliklerinde dijital bağımlılık ve dijital kültür gibi konular alanda uzman kişilerce tartışılmış ve kamuoyu yansıması da oldukça etkili olmuştu. Sempozyum bu yıl davetli konukların yanı sıra bildiri sunumlarına da açık olacak.https://uskudar.edu.tr/iletisimgunleri/tr/2019İstanbul, Türkiye15.3.2019
Foundations of Digital Games 201916-30.08.2019Foundations of Digital Games is a major international "big tent" academic conference dedicated to exploring the latest research in all aspects of digital games. http://fdg2019.org/San Luis Obispo, California/ USA21.12.2018
International Conference on Communication and Media Studies
“Media, Data and Society”
10-11.08.2019The conference will bring together speakers from various fields, including mass media, film studies, games industries, political sciences, education, etc., creating closer ties and connections among scholars from different disciplines working on communication and media studies.http://media.lcir.co.uk/London, UK15.3.2019
GKA Social 2019 - 7th International Congress On Social Sciences17-19.07.2019In 2019, the highlighted theme of the congress will be: THE POST-TRUTH AND THE CREATION OF KNOWLEDGEhttp://onthesocialsciences.com/congress/proposal-submission/#submission-processParis/France3.4.2019
The International Association for Media and Communication Research (IAMCR) 201907-11.07.2019Communication, Technology, and Human Dignity: Disputed Rights, Contested Truthshttp://iamcr.org/madrid2019 Madrid/İspanya8.2.2019
2nd International Conference on Cultural Informatics, Communication &
Media Studies (CICMS 2019)
13-15.06.2019The conference will be powered by the University of the Aegean, Department of Cultural Technology and Communication (Greece) and the Adnan Menderes University, Faculty of Communication (Turkey).http://cicms2019.aegean.gr/Mytilene, Greece15.4.2019
3.Türkiye Estetik Kongresi23-25.05.2019SANART Estetik ve Görsel Kültür Derneği tarafından, Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü, Mimarlık Bölümü ile Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümünün işbirliği ile düzenlenecek olan 3. Türkiye Estetik Kongresi, estetik disiplininin farklı alanlarında çalışmakta olan araştırmacıların katkılarını beklemektedir.https://www.sanart.org.tr/kongreler/3-turkiye-estetik-kongresi/Ankara, Türkiye20.4.2019
17th International Conference e-Society 201911-13.04.2019This conference covers both the technical as well as the non-technical aspects of the Information Society. Broad areas of interest are e-Government / e-Governance,
e-Business / e-Commerce, Technology and Society, e-Learning, New Media and E-Society,
e-Health, Information Systems, and Information Management.
http://esociety-conf.org/Utrecht, Netherlands7.1.2019
AETA International Conference on Advanced Engineering Technology, Science Management, Applied Sciences & Information and Communication Tech (ESAI)24-25.04.2019Engineering, Technology and Applied Sciences.http://association-eta.com/esai-apr-19/Rome, Italy15.3.2019
8th International Conference on Frontiers of Information Technology (ICFIT 2019) 20-22.04.2019Algorithms, Bio-informatics, Computational Intelligence, Computer Animation, Computer Games, Computer Networks, Computer Security, Computer Vision, Control Systems, Data Communications, Digital System and Logic Design, Distributed Systems, E-commerce and E-governance, Information Systems, Multimedia Applications, Pattern Recognition, Ubiquitous Computing, Wireless Sensor Networhttp://www.icfit.org/Nice, France5.1.2019
Panel on Multidisciplinary Approaches to
New Media Technologies (NMT2019)
15-18.04.2019 ‘New Media and Mediatization’, ‘Politics and New Media’, ‘Economy business and New Media’, ‘Journalism and New Media’, ‘Rhetoric Discourse and New Media’, ‘Culture, Society and New Media’, ‘Education and New Media’, ‘Mediated Communication Technologies’, ‘Alternative Media’, ‘Digital Diplomacy’, ‘Digital Transformation’, ‘Artificial Intelligence’. http://coming.gr/index.php/nmt2019/Athens, Greece.22.1.2019
2019 5th International Conference on Computer and Technology Applications (ICCTA 2019, former ICCIT)16-17.04.2019Algorithms, Information Systems, Computing Practices & Applications etchttp://www.iccit.org/index.htmlİstanbul, Turkey5.1.2019
2nd International Research Conference on Humanities, Social Sciences and Technology (IRCHST 2019)04-05.03.2019 TamamlandıSocial Sciences and Modern Trends, Technology and Information System, Communication and Multimedia, etchttps://submit.confbay.com/conf/irchst2019Ipoh, Perak, Malaysia17.2.2019
The 11th International Conference on Future Computer and Communication (ICFCC 2019)27.02-01.03.2019 TamamlandıComputer Engineering, Communication Engineering (Communication Networks, Wireless Communications, Infrastructure for Next Generation Networks, Information & Communication etc)http://www.icfcc.org/index.htmlYangon (Rangoon), Myanmar (Burma),25.12.2018
Second International Conference on Advanced Computational and Communication Paradigms25 - 28.02. 2019 TamamlandıNetworking and Data Communications, Cyber Security and Data Forensics, Signal Processing and Communication Engineering etchttp://www.icaccpa.in/Sikkim Manipal Institute of Technology, Sikkim, India5.11.2018
21. Akademik Bişim Konferansı13-15.02.2019 TamamlandıÜniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirmeyi hedeflemektedir.https://ab.org.tr/ab19/Ordu / Türkiye10.12.2018 - Konf. Tamamlandı
The V International Conference of Methodologies in Communication Research Conference20-22.11.2018 TamamlandıThe aim of this event is to revalue the role of methodology in the study of communication sciences.http://eventos.ucm.es/25231Madrid / Spain01.11.2018 - Konf. Tamamlandı
The 10th Asian Conference on Machine Learning14-18.12.2018 TamamlandıÖğrenme sistemleri, çevrim içi öğrenme, sosyal ağ, web araştırmaları.http://www.acml-conf.org/2018/Beijing, China20.04.2018 - Konf. Tamamlandı
4.th International New Media Conference22-23.11.2018 TamamlandıThe Artificial Intelligence Practices of Engineering, Art and Communicationhttp://www.ntmsci.com/Conferences/INMEC2018İstanbul/Turkey17.09.2018 - Konf. Tamamlandı
Bilişim 2018 - 35. Ulusal Bilişim Kurultayı21-22.11.2018 TamamlandıDijital Ekonomi ve Ötesihttp://www.bilisim.org.tr/bilisim2018/Ankara/Türkiye26.10.2018 - Konf. Tamamlandı
5. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı8-9.11.2018 TamamlandıThink, Talk , Cultivatehttps://crcp.emu.edu.tr/en/conference-2018Famagosta/Kıbrıs22.10.2018 - Konf. Tamamlandı
NETlab Söyleşi: Martin Krzywinski ile “Veri Görselleştirme”31.10.2018 TamamlandıÇalışmaları New York Times, Wired, American Scientist gibi yayınlarda yer bulmuş, veri bilimcisi Martin Krzywinski ile verilerin görselleştirme üzerine konuşacağız.http://netlab.media/martin-krzywinski-ile-veri-gorsellestirme/Ankara/Türkiye
European Communication Conference-ECC31.10.2018 – 03.11.2018İletişim, araştırma, çeviri.http://www.ecrea2018lugano.eu/Universita della Svizzera Italiana – İsviçre28.02.2018 - Konf. Tamamlandı
Kamu Açıkı Kaynak Konferansı - KAK'18ERTELENDİPardus Projesi, açık kaynak dünyasındaki gelişmeler ve çözümler, kamu açık kaynak kullanım ve uyarlama öyküleri.http://kak.org.tr/Ankara / TürkiyeERTELENDİ
International Conference on Cyber Security and Computer Science (ICONCS 2018)18-20.10.2018 TamamlandıICONCS will promote and disseminate the knowledge concerning several topics and technologies cyber security and computer science.http://www.iconcs.org/Karabük/ Türkiye10.08.2018 - Konf. Tamamlandı
Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu (CIDA)18-19.10.2018 TamamlandıTema: Yeni Medya Araştırmaları, Dijital Radyo - Televizyon ve Sinema, Dijital Okuryazarlık ve iletişim eğitimihttp://cida.mersin.edu.tr/Mersin, Türkiye15.06.2018 - Konf. Tamamlandı
The International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR) 16-20.10.2018 TamamlandıTema: Artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik (uygulama alanları, veri girdi ve çıktısı, uygulamalar ve insan algısı)https://ismar2018.org/Münih, Almanya08.06.2018 - Konf. Tamamlandı
Yapay Zeka Konferasnı - DeepCon'185-6.10.2018 TamamlandıDeep Learning Türkiye, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve HAVELSAN iş birliği ile ilki bu yıl düzenlenecek olan Yapay Zeka Konferansı (DeepCon'18) ile bu alanda çalışmakta olan akademi, özel sektör ve kamu aktörlerinin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.http://deepcon.deeplearningturkiye.com/Ankara/TürkiyeKonf. Tamamlandı
International Conference on Computer Vision and Graphics17-19.09.2018 TamamlandıVR sistemleri, 3D teknolojisi, video kodlama.http://iccvg.wzim.sggw.pl/Warsaw, PolandKonf. Tamamlandı
European Conference on Computer Vision8-14.09.2018 TamamlandıMakine öğrenimi, yapay zekâ.https://eccv2018.org/Munich, GermanyKonf. Tamamlandı
British Machine Vision Conference2-6.09.2018 Tamamlandıİstatistik ve makine öğrenimi, video analizi,http://bmvc2018.org/Newcastle, UKKonf. Tamamlandı
ACM TIST Special Issue on Advances in Causal Discovery and Inference15.08.2018 TamamlandıVeri madenciliği ve algoritma.https://tist.acm.org/cfp.cfmHenüz açıklanmadı.Konf. Tamamlandı
Euro Media9-10.07.2018 TamamlandıTema: Korkutucu Gelecek
Konular: Medya, İletişim ve Sinema
https://euromedia.iafor.org/Brighton, UKKonf. Tamamlandı
Radio Conference 201810-13.07.2018 Tamamlandı‘Free Radio’ movement, community radio, radio and audio media research https://www.radioconference2018.com/ Monash University, Prato/ItalyKonf. Tamamlandı
European Conference on Artificial Intelligence13-19.07.2018Robotik, yapay zekânın gelişimi ve teknoloji.http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=70805Stockholm, SwedenKonf. Tamamlandı
Educational Data Mining15-18.07.2018Veri madenciliği eğitimine yönelik teoriler, veri madenciliği ve eğitim bilimleri arasında etkileşim.http://educationaldatamining.org/EDM2018/New York, USAKonf. Tamamlandı