null

Zafer Kıyan, PhD.

Zafer Kıyan is a research assistant at the Department of Journalism of the University of Ankara, since May of 2009. He obtained his Ph.D. degree from Ankara University in 2015. His research interests are the political economy of media and communication, commodification of culture, social media, and protest movements studies. Kıyan is the author of “GATS and the restructuring of telecommunication in Turkey” (2011), “Mobile democracy discourse in a Turkish experiment” (2012), and “Traces of digital capitalism in communication field: Processes of production, circulation, labor and consumption” (2015), “The Role of Social Media in Journalism: An Examination on Turkish News Organizations” (2017), “Opportunities for and Constraints on the Transformation Into a Knowledge-Based Economy: A Critical Analysis of Initiatives in Turkey” (2017) amongst others.

International

1. KIYAN ZAFER, TÖRENLİ NURCAN (2017). Social Media and Journalism: An Assessment of Turkish Experience. International Conference onNew Trends in Communication (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3508363)

2. KIYAN ZAFER (2015). Rethinking Cultural Production in the Context of Commodification. International Society for Information Studies 2015 Summit: The Information Society at the Crossroads: Response and Responsibilities of the Sciences of Information (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1923900)

3. KIYAN ZAFER, YÜKSEL HAKAN (2011). GATS and the Restructuring of Telecommunication in Turkey. International Labour and Communication (LABORCOMM) Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3422479)

National

KIYAN ZAFER (2010). Türkiye’de B2B e-Ticaret’i Uygulaması: Politika Oluşturma Sürecine Katkı. Akademik Bilişim Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3422488)

International

 1. KIYAN ZAFER, YÜKSEL HAKAN, TÖRENLİ NURCAN (2012). Mobile democracy discourse in a Turkish experiment. International Journal of Electronic Governance, 5(1), 50-62. (Yayın No: 1361289)
 2. KIYAN ZAFER, YÜKSEL HAKAN (2011). GATS ve Küreselleşen Kamu Hizmetleri Türkiye ve Türk Telekom Örneği.
  Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Dergisi, 44(1), 25-49. (Yayın No: 1361235)
 3. KIYAN ZAFER, YÜKSEL HAKAN (2011). The GATS and the Globalizing Public Services: The Case of Turkey and
  Türk Telekom. TODAİE’s Review of Public Administration, 5(1), 35-68. (Yayın No: 1361269)

National

 1. KIYAN ZAFER. & Dikmen, ERGİN ŞAFAK DİKMEN. (2019). The Role of Social Media in Advertising: An Examination on Instagram. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 6(1): Doi:10.24955/ilef.554036
 2. KIYAN ZAFER, TÖRENLİ NURCAN (2018). Sosyal Medyanın Gazetecilikteki Rolü: Türkiye’deki Haber Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(1), 32-52, Doi: 10.21547/jss.374938 (Kontrol No: 4172945)
 3. KIYAN ZAFER (2015). Eski(meyen) Bir Tartışma: İzleyici Metası. Akdeniz İletişim(24), 230-255. (Kontrol No: 1922857)
 4. KIYAN ZAFER (2015). Dijital Kapitalizm’in İletişim Alanındaki İzleri Üretim Dolaşım Emek ve Tüketim Süreçleri. Toplum ve Bilim, 135, 27-57. (Kontrol No: 1922453) 3. KIYAN ZAFER (2011). Bilgi Tabanlı Ekonomi ve Yeni Bir e-İş Modeli Olarak B2B Firmadan Firmaya e-Ticaret. İletişim Araştırmaları (Kontrol No: 1361317)
 5. BAŞARAN ÖZDEMİR FUNDA, TÖRENLİ NURCAN, KIYAN ZAFER (2011). Türkiye Avrupa Birliği Dış Ticaret İlişkileri Açısından e-Ticaret Modeli ve Düzenleyici Rejim-Yapı. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 9(2), 117- 143. (Kontrol No: 1361338)
 6. KIYAN ZAFER (2019). Communication Technologies and Social Movements: A Systematic Review of Literature, Gaziantep University Journal of Social Science, 18(2), 759-779.

Book

 1. Metalaştırma ve Direnç: Kapitalizmde Kültürün İkili Üretim Yapısı (2016), KIYAN ZAFER, Nota Bene, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3422472)

Book Chapter

 1. Handbook of Communication for Development and Social Change, Bölüm adı: (A communicative analysis of a failed coup attempt in Turkey) (2019), KIYAN ZAFER, TÖRENLİ NURCAN, Springer, Editör: Jan Servaes, Basım sayısı:1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4172954)
 2. Knowledge-Based Urban Development in the Middle East, Bölüm adı: (Opportunities and Restrictions for the Transformation into Knowledge Economy: A Critical Analysis of Initiatives in Turkey) (2018), KIYAN ZAFER, YÜKSEL HAKAN, IGI Global, Editör: Ali A. Alraouf, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 335, ISBN:9781522537342, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3556543)
 3. Marx Geri Döndü:Medya, Meta ve Sermaye Birikimi, Bölüm adı: (Birkimi Anlamak: Marx’ın İlkel Birikim Kuramı’nın Medya ve İletişim Çalışmaları Açısından Önemi) (2014), KIYAN ZAFER,YÜKSEL HAKAN, Note Bene, Editör:Funda Başaran, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 439, ISBN:978-605-5513-90-0, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3556528)
 4. Marx Geri Döndü: Medya, Meta ve Sermaye Birikimi, Bölüm adı: (Sürüp Giden Metalaştırma Süreçleri Üzerine Bir Not: İzleyici Metasından Toplumsal Sermayeye) (2014)., KIYAN ZAFER, Nota Bene, Editör:Funda Başaran, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 439, ISBN:978-605-5513-90-0, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3556529)